1
2
3
4
1

Kamera

2

Mikrofón

3

Dotyková plocha

4

Tlačidlo domov

1
2
3
4
1

Konektor nabíjania

2

Senzor srdcového tepu

3

Reproduktor

4

Kolíska nabíjania