Smartky iFrutto | Ako spárovať s mobilom a nainštalovať aplikáciu

 1. Zapnite Bluetooth vo Vašom mobilnom zariadení a uistite sa, že je viditeľné
 2. Smartky -> Menu -> Bluetooth -> Search -> Pair device
 3. Na mobilnom zariadení aj hodinkách potvrďte párovanie s „PÁROVAŤ“
 4. Pomocou aplikácie na čítanie QR kódu (napr. QR code reader) nasnímame QR kód z hodiniek
 5. Prevezmeme a nainštalujeme aplikáciu (je nutné povoliť inštalovanie z neznámych zdrojov)

Smartky Andorid | Ako spárovať s mobilom

 1. Zapnite Bluetooth vo Vašom mobilnom zariadení a uistite sa, že je viditeľné
 2. Smartky -> Menu -> Nastavenia -> Pripojiť -> Bluetooth -> Zapnuté -> po vyhľadaní Vášho mobilného naň kliknite
 3. Na mobilnom zariadení aj hodinkách potvrďte párovanie s „PÁROVAŤ“

Smartky Andorid | Ako nainštalovať aplikáciu

 1. Smartky -> Watch helper -> Kliknite na QR kód pre jeho zväčšenie
 2. Pomocou aplikácie na čítanie QR kódu (napr. QR code reader) nasnímame QR kód z hodiniek do mobilu
 3. Prevezmeme a nainštalujeme aplikáciu (je nutné povoliť inštalovanie z neznámych zdrojov)
 4. V aplikácie zvoľte Select Device a zvoľte D6

Smartky Andorid | Ako prehliadať pdf a doc súbory

 1. Pripojte sa na sieť Wi-fi Smartky -> Nastavenia -> Pripojiť -> WiFi
 2. Stiahneme aplikácie pre zobrazenie požadovaných súborov z ObchodPlay (Menu -> ObchodPlay). V tomto prípade sme stiahli hneď prvé aplikácie, ktoré našlo. Na výber je ich veľké množstvo. Obchod Play je rovnaký, ako používate na svojom mobilnom telefóne.
 3. Prevezmeme a nainštalujeme aplikáciu
 4. Otvorenie súborov, ktoré ste si stiahli alebo nahrali zabezpečíte buď cez ikonku správca súborov alebo cez ikonku stiahnuté súbory

Ako stiahnuť a nainštalovať aplikáciu NERO, BRONZO, FIOCCO

 1. Smartky -> Menu -> Quick response
 2. Pomocou aplikácie na čítanie QR kódu (napr. QR code reader) nasnímame QR kód z hodiniek
 3. Prevezmeme a nainštalujeme aplikáciu (je nutné povoliť inštalovanie z neznámych zdrojov)

Ako spárovať cez Bluetooth NERO, BRONZO, FIOCCO

 1. Zapnite Bluetooth vo Vašom mobilnom zariadení a uistite sa, že je viditeľné
 2. Smartky -> Menu -> BT dialer -> Search new device -> Power on bluetooth first? „YES“ -> po vyhľadaní Vášho mobilného zariadenia zvoľte „Pair“
 3. Na mobilnom zariadení potvrdte spárovanie a v hodinkách potvrdením „YES“