Ako stiahnuť a nainštalovať aplikáciu

  1. Smartky -> Menu -> Quick response
  2. Pomocou aplikácie na čítanie QR kódu (napr. QR code reader) nasnímame QR kód z hodiniek
  3. Prevezmeme a nainštalujeme aplikáciu (je nutné povoliť inštalovanie z neznámych zdrojov)

Ako spárovať cez Bluetooth

  1. Zapnite Bluetooth vo Vašom mobilnom zariadení a uistite sa, že je viditeľné
  2. Smartky -> Menu -> BT dialer -> Search new device -> Power on bluetooth first? “YES” -> po vyhľadaní Vášho mobilného zariadenia zvoľte “Pair”
  3. Na mobilnom zariadení potvrdte spárovanie a v hodinkách potvrdením “YES”